Cantor Jillian - Stracony list.pdf

(1786 KB) Pobierz
Spis treści
Karta redakcyjna
Dedykacja
Motto
Austria, 1939
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Los Angeles, 1989
Austria, 1938
Cardiff, 1989
Austria, 1938
Walia, 1989
Austria, 1938
Walia, 1989
Austria, 1939
Oksford, 1989
Austria, 1939
Los Angeles, 1989
Austria, 1939
Coronado, 1989
Austria, 1939
Los Angeles, 1989
Austria, 1939
Los Angeles, 1989
Austria, 1939
Los Angeles, 1989
Los Angeles, 1990
Niemcy, 1990
Austria, 1939
Niemcy, 1990
Los Angeles, 1990
Los Angeles, 1991
Austria, 1939
Los Angeles, 1991
Od Autorki
Podziękowania
Przypisy
Tytuł oryginału THE LOST LETTER
Przekład KATARZYNA ROSŁAN
Wydawca KATARZYNA RUDZKA
Redaktor prowadzący ADAM PLUSZKA
Redakcja KRYSTIAN GAIK
Korekta MAŁGORZATA KUŚNIERZ, JAN JAROSZUK
Projekt okładki ZESPÓŁ
Łamanie
| manufaktu-ar.com
Zdjęcie na okładce © Stephen Mulcahey / Arcangel
The Lost Letter
Copyright © 2017 by Jillian Cantor.
By arrangement with the author. All rights reserved.
Copyright © for the translation by Katarzyna Rosłan
Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2019
Warszawa 2019
Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-66140-20-2
Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 11A
01-527 Warszawa
tel. 48 22 663 02 75
e-mail:
redakcja@marginesy.com.pl
Konwersja:
eLitera s.c.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin