Voice Live Play.pdf

(906 KB) Pobierz
INSTRUKCJOBSŁUGI
v. 1.9
902812013.003.png
Spis treści
Jak korzystać z tego urządzenia?
Podłączenie
Podstawy
Miękkie przyciski
Genre (Gatunek)
Favorite (Ulubione)
Setup – Input (Ustawienia wejścia)
Setup – Output (Ustawienia wyjścia)
Setup – Global (Ustawienia ogólne)
Setup – Loop
Setup – System
Effects (Efekty)
Effects – μMod (Micro Mod)
Effects – Delay
Effects – Reverb
Effects – Harmony
Effects – Harmony Cont.
Effects – Double
Effects – HardTune
Effects – Transducer (Przetwornik)
Mix
Practice
Rozwiązywanie problemów
Jak korzystać z tego urządzenia?
Ta część instrukcji zawiera kilka przykładów wykorzystania VoiceLive Play. Oczywiście każda
konfiguracja jest inna i możesz znaleźć sposób ustawiania urządzenia, który będzie ci bardziej
odpowiadał.
Nie ma m nic ... tylko VoiceLive Play i słuchawki!
1. Naciśnij Setup i przejdź do strony INPUT.
902812013.004.png
 
2. Z menu ROOMSENSE wybierz VOICE.
3. Naciśnij BACK.
4. Podłącz słuchawki.
5. Podczas śpiewania naciśnij MIX i ustaw poziom głośności słuchawek.
6. Naciśnij BACK.
7. Zmieniaj presety używając gałki sterującej. Wypróbuj HIT.
Mam mikrofon, słuchawki i gitarę akustyczną, gitarę elektryczną ze
w z ma cnia c z e m,
p ianino
akus ty c zn e
lub
pianino
el ekt ry c zne
z
głośnikami….
1. Naciśnij SETUP i przejdź do ekranu INPUT.
2. Wybierz odpowiedni typ mikrofonu z menu INPUT.
3. Z menu ROOMSENSE wybierz AMBIENT/AUTO.
4. Naciśnij BACK.
5. Podłącz mikrofon.
6. Podczas śpiewania ustaw odpowiednio gałkę regulującą poziom wejściowy mikrofonu, tak
aby dioda wskazująca poziom wejściowy świeciła na zielono (na żółto jest OK., ale nie może
palić się na czerwono).
7. Podłącz słuchawki.
8. Zaśpiewaj do mikrofonu i zagraj na gitarze/pianinie.
9. Naciśnij MIX i ustaw poziomy ROOMSENSE i HEADPHONE, aby uzyskać odpowiednie
proporcje pomiędzy twoim głosem i instrumentem.
10. Naciśnij BACK.
11. Zmieniaj presety korzystając z gałki sterującej. Wypróbuj presety z harmonią. Mikrofony
RoomSense odbiorą dźwięki z twojego instrumentu i wykryją tonację utworu!
Mam mikrofon, nagłośnienie i gram z zespołem. Chcę, żeby har moni e
były automatycznie dobierane do tonacji utworu…
1. Postępuj zgodnie z punktami 1 – 6 powyżej.
2. Przy wyciszonym nagłośnieniu podłącz przy pomocy kabla XLR wyjścia VoiceLive Play do
wejść w mikserze.
3. Naciśnij MIX i zmniejsz do minimum poziom ROOMSENSE.
4. Naciśnij BACK.
5. Podczas śpiewania powoli zwiększaj poziom nagłośnienia, aż do uzyskania poziomu
odpowiedniego do reszty zespołu.
6. Wybieraj presety za pomocą gałki sterującej lub nożnych przełączników Up/Down. Wypróbuj
presety HardTune lub Harmony, a Play rozpozna tonację utworu, w jakiej gra zespół. Jeśli
będą z tym problemy, przybliż urządzenie do instrumentu harmonicznego (np. gitarę,
keyboard, keytar) lub jego wzmacniacza.
Chcę pośpiewać w stylu kar aok e, z odt w arz ac z e m mp 3 lub pr ze z ko mpu t er
W przypadku odtwarzacza mp3, podłącz urządzenie do wejścia AUX za pomocą kabla
TRS 1/8 cala.
902812013.005.png 902812013.001.png
 
W przypadku komputera, podłącz
VoiceLive
Play
do
komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
a. Zlokalizuj panel kontrolny audio.
b. Ustaw VoiceLive Play jako domyśle urządzenie wyjściowe.
c. Kliknij „Zastosuj”.
d. W związku z tym, że systemy komputerowe znacznie się od siebie różnią, sugerujemy
aby szukać informacji bezpośrednio u producenta systemu operacyjnego lub
komputera. Dobrymi miejscami do szukania informacji są także fora internetowe i
bazy wiedzy producentów.
1. Jeśli chcesz usunąć główny wokal za pomocą funkcji Vocal Cancel:
2. Naciśnij Setup
3. Przejdź do strony 2 (OUTPUT)
4. Naciśnij miękki niebieski przycisk obok VOCAL CANCEL
5. Używając gałki sterującej zmień ustawienie na ON.
6. Naciśnij Back.
7. Wybierz preset.
8. Naciśnij Play na odtwarzaczu mp3 lub komputerze.
9. Śpiewaj!
Ko r zys tan ie z loop e ra
Jeśli chodzi o zapętlenia, to trening czyni mistrza. Prawdopodobnie zauważyłeś, że Twoje loopy mają
krótką przerwę pomiędzy końcem frazy, a momentem, kiedy jest ona odtwarzana ponownie.
Przyczyną jest naciskanie PLAY/REC/O-DUB w niewłaściwym momencie. Skup się na koordynacji
naciśnięcia przycisku z końcem frazy, tak aby jej koniec przechodził płynnie w początek.
Eksperymentuj z opuszczeniem trybu LOOP MODE i wybraniem innego brzmienia dla następnej
dogranej warstwy. Możesz osiągnąć wspaniałe rezultaty przez proste różnicowanie brzmień
poszczególnych warstw pętli.
Dodając warstwy, możesz nagrywać kolejne frazy bez uruchamiania i zatrzymywania loopera. To
pozwala na dodawanie wielu fragmentów, które mogą zostać usunięte przy pomocy polecenia UNDO
(mogą także zostać przywrócone przez powtórzenie polecenia UNDO).
Korzystanie ze Switch3 daje Ci stały dostęp do loopera bez używania przycisków Up i Down. W ten
sposób przyciski te zostają zwolnione i mogą zostać przypisane do wyboru tonacji/skali. Nie musisz
również wchodzić i wychodzić z trybu loopera w celi zmiany presetów. To działa automatycznie,
żebyś mógł wybrać nowe brzmienie.
Przyciski Swotch3 są zmapowane w następujący sposób:
1. Rec/Play/O-Dub
2. Stop/Clear (Hold)
3. Undo
Korzyść z posiadania Undo jako oddzielnego przycisku polega na możliwości szybkiego usuwania
nagranych fraz, zamiast czekania na zarejestrowania polecenia Hold.
Wskazówka: Kiedy Switch3 jest podłączony, sekcja Key/Scale jest automatycznie przypisana do
przycisków UP/DN. Po odłączeniu Switch3 przyciski UP/DN pozostają przypisane do Key/Scale i
jeśli chcesz, żeby przyciski UP/DN ponownie obsługiwały looper, musisz zmienić ustawienia ręcznie.
Aby uzyskać więcej informacji o Switch 3, odwiedź stronę:
www.tc-helicon.com/products/switch-3
Podłączenie
Zasilanie – podłącz zasilacz, który jest w zestawie.
USB – podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB będącego w zestawie. Użyj
VoiceSupport
do
zarządzania
presetami
i
aktualizacji
firmware’u.
www.tc-
helicon.com/products/voicesupport
Słuchawki – wyjście słuchawkowe.
Left + Right – główne wyjścia XLR podłącz do systemu nagłaśniającego lub interfejsu audio. Zawsze
używaj zbalansowanych kabli, aby uniknąć szumu.
Wejście Switch3 – użyj kabla TRS do podłączenia Switch 3, który kontroluje looper. Jeśli korzystasz
z S3, masz dostęp do loopera bez konieczności używania przycisków UP i Down.
Aux In – użyj kabla 1/8”, aby podłączyć dowolne źródło muzyki, np. ulubionego 8 – ścieżkowca z lat
70. Od momentu wykrycia sygnału w tym wejściu, Play wykorzysta muzykę do ustalenia tonacji i
skali.
Wejście mikrofonowe – tu zaczyna się cała magia. Podłącz tu mikrofon dynamiczny, pojemnościowy
lub MP-75. Pamiętaj, aby ustawić odpowiedni typ mikrofonu i poziom, jak opisano w instrukcji.
902812013.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin