Inner Worlds, Outer Worlds - Part 3 - The Serpent and the Lotus.txt

(17 KB) Pobierz
[33][76]Przed witem zachodniej cywilizacji i języka pisanego
[77][138]nauka i duchowoć nie były rozdzielone.
[139][167]W naukach wielkich, starożytnych tradycji
[168][196]zewnętrzne poszukiwanie wiedzy i pewnoci, było zrównoważone
[197][217]przez wewnętrzne poczucie nietrwałoci
[218][270]i intuicyjne zrozumienie spirali zmian.
[271][313]Gdy mylenie naukowe, stało się bardziej dominujšce, a informacje mnożyły się,
[314][359]w naszych systemach wiedzy zaczęła występować fragmentacja.
[360][381]Zwiększona specjalizacja oznacza, że ??mniej osób
[382][408]jest w stanie spojrzeć na rzeczy z szerszej perspektywy,
[409][453]i odczuwać estetykę systemu jako całoci.
[454][524]Nikt nie pytał: "Czy to całe mylenie, jest dla nas dobre?"
[572][613]Starożytna wiedza jest tutaj, poród nas, ukryta w zwyczajnym widoku.
[614][667]Ale jestemy zbyt zajęci swoimi mylami, aby jš rozpoznać.
[668][699]Ta zapomniana mšdroć jest sposobem na przywrócenie równowagi
[700][744]między wewnętrznym i zewnętrznym.
[745][746]Yin i yang.
[747][817]Między spiralš zmian i stałociš w naszym rdzeniu.
[1121][1191]Według greckiej legendy, Asklepios był synem Apollina i bogiem uzdrawiania.
[1195][1228]Jego mšdroć i umiejętnoci leczenia, były niedocignione,
[1229][1299]a on sam stwierdził, że odkrył tajemnicę życia i mierci.
[1304][1331]W starożytnej Grecji, w wištyniach leczniczych - Asklepiejonach,
[1332][1361]znano moc Pierwotnej Spirali,
[1362][1412]którš symbolizuje laska Asklepiosa.
[1413][1460]Hipokrates, ojciec medycyny,
[1461][1477]którego przysięga nadal stanowi
[1478][1504]moralny kodeks zawodu lekarza, powiedział
[1505][1538]że ukończył szkolenie w wištyni Asklepiosa.
[1539][1572]Do dnia dzisiejszego, ten symbol naszej ewolucyjnej energii
[1573][1602]pozostaje logiem American Medical Association,
[1603][1673]oraz innych organizacji medycznych na całym wiecie.
[1685][1717]W egipskiej ikonografii, wšż i ptak reprezentujš
[1718][1788]dualizm czy też biegunowoć ludzkiej natury.
[1820][1869]Wšż, skierowany w dół, to manifestacja spirali,
[1870][1935]ewolucyjnej energii wiata.
[1936][1974]Ptak skierowany jest w górę; zorientowany jest ku Słońcu,
[1975][2014]albo przebudzonej, punktowo skoncentrowanej wiadomoci;
[2015][2085]ku bezkresowi Akashy.
[2140][2164]Faraoni i bogowie, przedstawiani sš z rozbudzonš energiš,
[2165][2201]przy czym wšż Kundalini przesuwa się w górę kręgosłupa,
[2202][2272]i przekłuwa "czakrę Ajna", między oczami.
[2289][2328]Okrela się to jako "oko Horusa".
[2329][2380]W tradycji hinduskiej, bindi jest również reprezentacjš trzeciego oka;
[2381][2451]boskie połšczenie z duchem.
[2479][2504]Maska króla Tutenchamona, jest klasycznym przykładem
[2505][2575]pokazujšcy zarówno motyw węża, jak i ptaka.
[2590][2644]W tradycjach Majów i Azteków, węża i ptaka połšczono w jednego Boga.
[2645][2669]Quetzalcoatl lub Kukulkan.
[2670][2706]Pierzasty Wšż, bóg który reprezentuje przebudzonš wiadomoć ewolucyjnš
[2707][2745]lub też przebudzonš Kundalini.
[2746][2778]Osoba, która obudzi w sobie Quetzalcoatl,
[2779][2817]jest żywym objawieniem boskim.
[2818][2862]Mówi się, że energia Quetzalcoatl, albo energia węża,
[2863][2933]powróci na końcu czasu.
[3013][3062]Symbole węża i ptaków, można znaleć również w chrzecijaństwie.
[3063][3085]Ich prawdziwe znaczenie może być głębiej zaszyfrowane,
[3086][3142]ale znaczenie, jest takie samo, jak w innych starych tradycjach.
[3143][3191]W chrzecijaństwie, ptak czy gołšb, często widoczny nad głowš Chrystusa
[3192][3234]reprezentuje Ducha więtego lub Kundalini-Sakti
[3235][3290]jak wzrasta do szóstej czakry i poza niš.
[3291][3361]Mistycy chrzecijańscy nazywali Kundalini inaczej: Duch więty.
[3386][3452]W Ewangelii wg w. Jana 3:12 czytamy: "I tak jak Mojżesz wywyższył Węża na pustyni,
[3453][3510]tak Syn Człowieczy musi zostać wywyższony."
[3511][3559]Jezus i Mojżesz przebudzili swš energię Kundalini, przynoszšc swš wiadomoć
[3560][3630]do niewiadomych gadzich sił, które napędzajš ludzkie pragnienia.
[3633][3657]Jezus powiedział, że spędził czterdzieci dni i czterdzieci nocy
[3658][3724]na pustyni, w czasie których był kuszony przez szatana.
[3725][3783]Podobnie Budda był kuszony przez "Mara",
[3784][3854]gdy siedział pod drzewem Bodhi, lub też drzewem mšdroci, aby osišgnšć owiecenie.
[3868][3906]Chrystus i Budda musieli odwrócić się
[3907][3977]od przyjemnoci i pragnień płynšcych ze zmysłów.
[3980][4050]W każdej opowieci, demon jest uosobieniem własnych przywišzań.
[4211][4263]Jeli czytamy historię Adama i Ewy w wietle tradycji wedyjskich i egipskich
[4264][4310]okazuje się, że wšż strzegšcy drzewa życia, to Kundalini.
[4311][4362]Jabłko stanowi przynętę i pokusy zewnętrznego, sensorycznego wiata,
[4363][4390]rozpraszajšc nas i oddalajšc od poznania wiata wewnętrznego,
[4391][4461]drzewa mšdroci wewnštrz nas.
[4536][4584]To drzewo jest po prostu sieciš Nadi, południków energetycznych,
[4585][4652]które dosłownie formujš drzewiaste struktury w całym ciele.
[4653][4683]W naszej egoistycznej pogoni za zewnętrznym uznaniem,
[4684][4726]odcięlimy się od wiedzy o wiecie wewnętrznym,
[4727][4797]stacilimy połšczenie z Akashš i ródłem mšdroci.
[4870][4896]Wiele historycznych mitów o smokach
[4897][4920]można odczytać jako metafory wewnętrznych energii
[4921][4954]w kulturach, w których sš osadzone.
[4955][5025]W Chinach, smok wcišż jest więtym symbolem, reprezentujšcym szczęcie.
[5041][5075]Tak jak egipscy Faraonowie, starożytni chińscy cesarze
[5076][5107]który obudzili swojš ewolucyjnš energię,
[5108][5160]reprezentowani byli przez skrzydlatego węża lub smoka.
[5161][5204]Królewski totem Nefrytowego Cesarza, lub też Niebiańskiego Cesarza,
[5205][5260]pokazuje równowagę podobnš do Ida i Pingala.
[5261][5301]Yin i yang, budzšc "trzecie oko"
[5302][5372]lub jak nazywa się to w Taoizmie, "Górne Dantian".
[5468][5485]Natura jest pełna różnych mechanizmów wykrywania
[5486][5511]i przyswajania wiatła.
[5512][5557]Na przykład, jeżowiec może w zasadzie widzieć, poprzez swe kolczaste ciało,
[5558][5598]które działa jak jedno duże oko.
[5599][5626]Jeżowce wykrywajš wiatło stykajšc się kolcami,
[5627][5697]i porównujšc intensywnoć promieni, aby wyczuć otoczenie.
[5769][5801]Legwany Zielone i inne gady, posiadajš oko ciemieniowe,
[5802][5840]lub jego pozostałoć - szyszynkę, na szczycie głowy,
[5841][5911]które wykorzystujš do wykrywania drapieżników z góry.
[5968][6001]Ludzka szyszynka to niewielki gruczoł dokrewny,
[6002][6043]który pomaga regulować rytm snu i czuwania.
[6044][6068]Mimo, że jest głęboko wewnštrz głowy,
[6069][6119]szyszynka jest wrażliwa na wiatło.
[6120][6150]Filozof Kartezjusz uznał, że obszar szyszynki,
[6151][6205]lub też trzecie oko, jest miejscem gdzie wiadomoć styka się z materiš.
[6206][6232]Prawie wszystko w organizmie człowieka jest symetryczne.
[6233][6303]Dwoje oczu, dwoje uszu, dwa nozdrza, nawet mózg ma dwie strony.
[6305][6338]Jest jednak jeden obszar mózgu, który nie ma odbicia.
[6339][6399]Jest to gruczoł szyszynki i energetyczne centrum, które go otacza.
[6400][6430]Na poziomie fizycznym, za sprawš szyszynki powstajš naturalnie
[6431][6466]niezwykłe czšsteczki, jak choćby DMT.
[6467][6527]DMT powstaje w sposób naturalny, w chwili urodzenia i w chwili mierci,
[6528][6585]będšc dosłownie unikalnym mostem, między wiatem żywych i umarłych.
[6586][6651]DMT jest produkowany naturalnie także w stanach głębokiej medytacji i Samhadi,
[6652][6698]lub za sprawš rodków enteogennych.
[6699][6744]Na przykład Ayahuasca, używana jest przez południowoamerykańskich Indian,
[6745][6815]aby zdjšć zasłonę między wiatem wewnętrznym i zewnętrznym.
[6831][6869]Słowo "szyszynka", ma ten sam rdzeń co "szyszka".
[6870][6925]bo wykazuje ona podobny, spiralny wzór filataksyjny.
[6926][6962]Ten wzór, nazywany również "kwiatem życia",
[6963][7011]jest powszechny w starożytnej sztuce, przedstawiajšcej istoty owiecone lub przebudzone.
[7012][7050]Szyszka, w starożytnych dziełach sztuki sakralnej, reprezentuje
[7051][7096]przebudzone trzecie oko; punktowo skoncentrowanš wiadomoć
[7097][7145]kierujšcš przepływem ewolucyjnej energii.
[7146][7184]Szyszka reprezentuje rozkwit wyższych czakr,
[7185][7255]które sš aktywowane, gdy Sushumna wznosi się do czakry Ajna i poza niš.
[7265][7301]W mitologii greckiej, członkowie orszaku Dionizosa, nieli tyrs,
[7302][7363]lub też wielki kij opleciony winorolš, zwieńczony szyszkš.
[7364][7407]Ponownie, jest to reprezentacja dionizyjskiej energii, lub Kundalini-akti
[7408][7478]jak przesuwa się wzdłóż kręgosłupa, aż do szyszynki, w szóstej czakrze.
[7511][7536]W sercu Watykanu, możesz spodziewać się ogromnego posšgu
[7537][7595]Jezusa albo Maryji, ale zamiast znajdziesz gigantycznš rzebę szyszki,
[7596][7628]wskazujšcš na to, że w historii chrzecijaństwa znana była mšdroć
[7629][7659]czakr i Kundalini, ale z jakiego powodu
[7660][7675]była utrzymywana w tajemnicy.
[7676][7712]Oficjalne wyjanienie kocioła brzmi, że szyszka
[7713][7783]jest symbolem odrodzenia i reprezentuje nowe życie w Chrystusie.
[7902][7942]Trzynastowieczny filozof i mistyk, Meister Eckhart, powiedział:
[7949][8005]"Oko, którym widzę Boga i oko, którym Bóg widzi mnie
[8006][8054]sš jednym i tym samym. "
[8055][8110]W Biblii Króla Jakuba Jezus powiedział: "wiatłem ciała jest oko,
[8111][8181]Jeli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne wiatłoci."
[8272][8319]Budda powiedział: "Ciało jest okiem."
[8320][8374]W stanie samadhi, osoba jest zarówno widzšca i widziana.
[8375][8445]Jestemy wszechwiatem wiadomym siebie.
[8539][8580]Kiedy Kundalini jest aktywna, pobudza szóstš czakrę i szyszynkę,
[8581][8613]a obszar ten zaczyna się od...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin