Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 instrukcja obsługi PL.pdf

(29290 KB) Pobierz
GT-N7100
Instrukcja obsługi
941644717.017.png 941644717.018.png 941644717.019.png 941644717.020.png 941644717.001.png 941644717.002.png 941644717.003.png 941644717.004.png 941644717.005.png 941644717.006.png 941644717.007.png 941644717.008.png 941644717.009.png 941644717.010.png 941644717.011.png 941644717.012.png
Instrukcja obsługi — informacje
W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne
standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja
obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę
instrukcję.
Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego
produktu.
Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez
operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję
instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsung.pl.
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia,
oprogramowania i operatora sieci.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów
technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
spowodowane przez oprogramowanie firm niż Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego moze spowodowac nieprawidłowe działanie
urzadzenia lub aplikacji.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie
wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub
używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni
abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem
sieci.
2
Instrukcja obsługi — informacje
Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku
pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum
serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez
użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
Prawa autorskie
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności
intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
3
941644717.013.png 941644717.014.png 941644717.015.png
Instrukcja obsługi — informacje
Znaki towarowe
SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
Logo Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play Store i
Google Talk są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.
Bluetooth ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
Wi-Fi ® , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.
DivX ® , DivX Certified ® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki
towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są
używane na podstawie licencji.
DIVX VIDEO INFORMACJE
DivX ® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy
Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie to certyfikowane urządzenie DivX Certified ® odtwarzające
pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu
można znaleźć w witrynie www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE
W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie
typu DivX Certified ® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji
urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu
rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.
Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (Certified ® ) umożliwiającym odtwarzanie plików
wideo DivX ® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.
4
941644717.016.png
Spis treści
Wprowadzenie
8
40
Ekran startowy
42
Korzystanie z widgetów
Wygląd urządzenia
42
Korzystanie z aplikacji
9
Przyciski
43
Ekran aplikacji
10
Rysik S Pen
44
Pomoc
10
Zawartość opakowania
44
Obsługa jedną ręką
11
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
45
Wprowadzanie tekstu
14
Ładowanie baterii
47
Podłączanie do sieci Wi-Fi
16
Wkładanie karty pamięci
48
Konfigurowanie konta
18
Włączanie i wyłączanie urządzenia
49
Przesyłanie plików
19
Trzymanie urządzenia
50
Zabezpieczanie urządzenia
19
Blokowanie i odblokowywanie
urządzenia
52
Aktualizowanie urządzenia
19
Regulacja głośności
20
Przełączanie do trybu cichego
Komunikacja
53
Telefon
Podstawowe informacje
21
58
Kontakty
62
Wiadomości
Ikony wskaźników
63
E-mail
22
Korzystanie z ekranu dotykowego
65
Google Mail
25
Ruchy do kontrolowania urządzenia
66
Talk
32
Asystent strony
67
Google+
32
Aktywowanie multiokna
67
Czat
33
Korzystanie z rysika S Pen
68
ChatON
37
Ekran po zbliżeniu rysika S Pen
38
Strażnik Długopisu S
38
Szybkie polecenie
39
Powiadomienia
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin