Angielskie Formuly Konwersacyjne Ebook.pdf

(1749 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
837990928.034.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Niniejszy ebook jest własnością prywatną .
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana,
ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani
odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody
wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie,
oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 20.07.2007
Tytuł: “Angielskie formuły konwersacyjne”
Autor: Paweł Wimmer
Wydanie II
ISBN: 978-83-7521-364-5
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
837990928.035.png 837990928.036.png
 
ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – Paweł Wimmer
● str. 3
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..................................................................................................................4
FORMY ZWRACANIA SIĘ . .....................................................................................5
PRZYCIĄGANIE UWAGI ........................................................................................7
INFORMACJE . .......................................................................................................8
WIEDZA, NIEWIEDZA ...........................................................................................9
POWITANIA .........................................................................................................10
POŻEGNANIA .......................................................................................................11
PRZEDSTAWIANIE ..............................................................................................12
GRATULACJE I ŻYCZENIA ...................................................................................13
ZAPROSZENIA, OFERTY ......................................................................................14
PODZIĘKOWANIA ................................................................................................17
PROŚBY ...............................................................................................................18
PRZEPROSINY .....................................................................................................21
ZGODA, AKCEPTACJA, APROBATA .....................................................................23
NIEZGODA, PROTEST, DEZAPROBATA ...............................................................25
WĄTPLIWOŚĆ, WAHANIE, NIEWIARA ...............................................................27
ZDZIWIENIE, ZASKOCZENIE ..............................................................................29
ZACHĘTA, PONAGLENIE ....................................................................................30
WSPÓŁCZUCIE, ŻAL, SOLIDARNOŚĆ ..................................................................31
RADY, SUGESTIE .................................................................................................33
OPINIE .................................................................................................................35
OSTRZEŻENIA .....................................................................................................38
GROŹBY, UPOMNIENIA, WYRZUTY ...................................................................40
ZŁOŚĆ, IRYTACJA, OBURZENIE ..........................................................................41
ROZCZAROWANIE ..............................................................................................42
SYMPATIE I ANTYPATIE .....................................................................................43
PREFERENCJE ....................................................................................................45
OBOJĘTNOŚĆ ......................................................................................................46
ROZMOWY TELEFONICZNE ................................................................................47
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
837990928.001.png 837990928.002.png 837990928.003.png 837990928.004.png 837990928.005.png 837990928.006.png 837990928.007.png 837990928.008.png 837990928.009.png 837990928.010.png 837990928.011.png 837990928.012.png 837990928.013.png 837990928.014.png 837990928.015.png 837990928.016.png 837990928.017.png 837990928.018.png 837990928.019.png 837990928.020.png 837990928.021.png 837990928.022.png 837990928.023.png 837990928.024.png 837990928.025.png 837990928.026.png 837990928.027.png 837990928.028.png 837990928.029.png 837990928.030.png 837990928.031.png
 
ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE – Paweł Wimmer
Wstęp
● str. 4
Wstęp
O sprawności komunikowania się w języku angielskim, szczególnie
w rozmowach, decyduje nie tylko liczba zapamiętanych słówek, ale
i opanowanie szeregu przydatnych formuł konwersacyjnych, jak np.
sposobów zwracania się do różnych osób, powitania, pożegnania, wyra-
żania podziwu, ubolewania, aprobaty, sprzeciwu, radości i wielu innych.
Praca „Angielskie formuły konwersacyjne” zawiera ok. 1000 typowych
formuł tego rodzaju, zaprezentowanych w uporządkowanym podziale na
kilkadziesiąt kategorii. Ten praktyczny zbiorek jest przeznaczony do sys-
tematycznej nauki – biegłe opanowanie formuł da Czytelnikowi dużą
swobodę w prowadzeniu codziennej konwersacji.
Materiały zostały wynotowane z rozmaitych słowników języka angiel-
skiego, rozmówek i podręczników, a co warto podkreślić, w dużej mierze
z Internetu, który jest obecnie cennym źródłem dla leksykografów,
a w szczególności obszernym repozytorium żywych przykładów użycia
formuł konwersacyjnych.
Wydanie II zostało rozszerzone o dodatek zawierający około 600 wyrażeń
dotyczących czasu wraz z przykładami użycia (np. a long time ago, from
time to time, within days etc.), które są powszechnie stosowane
w wypowiedziach i tekstach pisanych. Dodatek ten wzbogaci znacznie
wyrazistość konwersacji.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
837990928.032.png 837990928.033.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin