E-book Angielski Rozmowki.pdf

(158 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
837986180.033.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Agnieszka Szymczak-Deptu∏a
Powiedz to! ANGIELSKI
Rozmówki ze s∏owniczkiem
Konsultacja j´zykowa: Andy Edwins
837986180.034.png 837986180.035.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne:
Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk
Redakcja: Pawe∏ Pokora
Lektorzy: Andy Edwins, Mi∏ogost Reczek
Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006
www.WydawnictwoLingo.pl
ISBN-10: 83-60287-07-4
ISBN-13: 978-83-60287-07-1
Spis treÊci
Auf dem Bahnhof
Wst´p
4
8. Zakupy i us∏ugi
109
6
123
Wymowa
9. Bank i pieniàdze
1. Najwa˝niejsze
8
10. Poczta i telefon
133
zwroty
145
11. Komputer
24
2. Podró˝ i zwiedzanie
i internet
3. Zakwaterowanie
40
12. Nag∏e wypadki
155
4. Jedzenie
52
13. Tablice
171
5. Rozrywki i sport
69
14. Zarys gramatyki
190
6. Praca
84
15. S∏owniczek
201
polsko-angielski
98
7. Biznes
837986180.036.png 837986180.001.png 837986180.002.png 837986180.003.png 837986180.004.png 837986180.005.png 837986180.006.png 837986180.007.png 837986180.008.png 837986180.009.png 837986180.010.png 837986180.011.png 837986180.012.png 837986180.013.png 837986180.014.png 837986180.015.png 837986180.016.png 837986180.017.png 837986180.018.png 837986180.019.png 837986180.020.png 837986180.021.png 837986180.022.png 837986180.023.png 837986180.024.png 837986180.025.png 837986180.026.png 837986180.027.png 837986180.028.png 837986180.029.png 837986180.030.png 837986180.031.png 837986180.032.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin