Szybka Nauka Dla Wytrwalych Ebook.pdf

(1515 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
838108769.048.png
Niniejszy ebook jest własnością prywatną .
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani
w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana
w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania
się jej publicznego udostępniania w Internecie, oraz odsprzedaży zgodnie
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 09.01.2007
Tytuł: Szybka nauka dla wytrwałych
Autor: Paweł Sygnowski
Wydanie III
ISBN: 978-83-7521-123-8
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
838108769.049.png 838108769.050.png
 
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie . ........................................................................4
CZĘŚĆ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY . ............................................................7
1. Ludzka pamięć . ....................................................................8
2. Sekrety pamięci doskonałej ....................................................15
CZĘŚĆ II.
JAK ZAPAMIĘTYWAĆ LEPIEJ, SZYBCIEJ I TRWALEJ? .............................19
1. Co robić na długo przed uczeniem się? .......................................20
2. Co robić w trakcie uczenia się? ................................................24
3. Co robić po skończonej nauce? .................................................35
CZĘŚĆ III.
MNEMOTECHNIKI W TEORII ...........................................................38
1. Podstawy tworzenia mnemotechnik ...........................................39
2. Pierwsza technika - akronimy ..................................................41
3. Metoda łańcuchowa ..............................................................44
4. Technika rzymskiego pokoju ....................................................54
5. Metoda kształtowo - liczbowa ..................................................59
6. Technika historyjek ..............................................................76
7. Metoda liczbowo - rymowa .....................................................81
8. Główny system pamięciowy – GSP .............................................82
9. Obrazowa metoda zapamiętywania ...........................................91
10. Rozszerzenie pojemności mnemotechnik ...................................93
CZĘŚĆ IV.
MNEMOTECHNIKI W
.......................................................95
1. Jak zapamiętywać pojęcia abstrakcyjne? ....................................96
2. Jak zapamiętywać słowa i zdania? ...........................................103
3. Jak zapamiętywać słowa języka obcego? ...................................106
4. Jak zapamiętać planety układu słonecznego? ..............................113
5. Jak zapamiętać twórcę i jego dzieło? .......................................116
6. Jak zapamiętać rozkład kart? .................................................118
7. Jak zapamiętywać numery telefonów? ......................................124
8. Jak zapamiętywać dowcipy? ..................................................126
9. Jak zapamiętać poczet władców? ............................................128
10. Jak zapamiętać mapy i tabele? ..............................................131
11. Jak zapamiętać wzory? .......................................................136
12. Jak zapamiętywać daty? ......................................................139
13. Jak zapamiętywać złożone daty? ...........................................142
14. Jak zapamiętywać duże liczby? .............................................150
15. Jak zapamiętywać terminy i godziny spotkań? ...........................153
16. Zapamiętywanie nazwisk i twarzy ..........................................157
PRAKTYCE
CZĘŚĆ V.
KONIEC .................................................................................164
Zakończenie .........................................................................165
Literatura ............................................................................167
838108769.001.png 838108769.002.png 838108769.003.png 838108769.004.png 838108769.005.png 838108769.006.png 838108769.007.png 838108769.008.png 838108769.009.png 838108769.010.png 838108769.011.png 838108769.012.png 838108769.013.png 838108769.014.png 838108769.015.png 838108769.016.png 838108769.017.png 838108769.018.png 838108769.019.png 838108769.020.png 838108769.021.png 838108769.022.png 838108769.023.png 838108769.024.png 838108769.025.png 838108769.026.png 838108769.027.png 838108769.028.png 838108769.029.png 838108769.030.png 838108769.031.png 838108769.032.png 838108769.033.png 838108769.034.png 838108769.035.png 838108769.036.png 838108769.037.png 838108769.038.png 838108769.039.png 838108769.040.png 838108769.041.png 838108769.042.png 838108769.043.png
 
SZYBKA NAUKA DLA WYTRWAŁYCH – Paweł Sygnowski
Wprowadzenie
str. 4
WPROWADZENIE
Przed Tobą publikacja, która stawia sobie bardzo ambitny cel,
jakim jest zapoznanie Cię z nowoczesnymi technikami oraz metodami
pozwalającymi zwielokrotnić szybkość oraz trwałość zapamiętywania
dowolnego rodzaju informacji.
Sam temat zapamiętywania jest bardzo obszerny. Nie znajdziesz
tutaj absolutnie wszystkich możliwych technik zapamiętywania.
Znajdziesz za to wszystkie te, które są najskuteczniejsze: słowem te
najlepsze.
Bez względu na to, czy miałeś już wcześniej do czynienia
z tematem lepszego wykorzystania swojej pamięci, czy też nie, podejdź
do lektury tego ebooka z takim nastawieniem, aby skorzystać na niej
tak bardzo, jak tylko to możliwe.
Przede wszystkim zwróć uwagę na wszystkie teoretyczne
informacje odnoszące się do poszczególnych mnemotechnik. Dobre
opanowanie tego materiału pozwoli Ci zrozumieć opisy konkretnych
przykładów zastosowania tychże technik, a przecież od zrozumienia
tylko jeden krok od skutecznego ich stosowania we własnych
potrzebach.
Wszystkie opisane w tym ebooku techniki można stosować od
zaraz w praktycznie każdym przypadku.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Sygnowski
838108769.044.png 838108769.045.png
 
SZYBKA NAUKA DLA WYTRWAŁYCH – Paweł Sygnowski
Wprowadzenie
str. 5
Na samym początku zapewne ujawnią się pewne drobne
problemy, ale jest to coś najzupełniej normalnego. W większości
przypadków, aby wyeliminować te trudności wystarczy po prostu
zrozumieć opis danej techniki pamięciowej. Pomocne będą także
przykłady jej zastosowania do zapamiętania różnych informacji. Takie
przykłady dla wszystkich technik znajdziesz w praktycznej części tego
ebooka.
Struktura całego poradnika przedstawia się w ten sposób, że
najpierw poznasz ogólne teorie dotyczące ludzkiej pamięci, a następnie
zapoznasz się z rządzącymi nią prawami, których poznanie leży
u podstaw wszystkich technik i metod pozwalających skutecznie
zapamiętać określoną informację. W kolejnych rozdziałach poznasz
ogólne zasady tworzenia mnemotechnik [może wykorzystasz te zasady,
aby stworzyć własną mnemotechnikę? Nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli
tylko masz taką potrzebę.], następnie najlepsze znane nam obecnie
mnemotechniki, a na koniec różne przykłady ich praktycznego
zastosowania.
Poszczególne rozdziały odwołują się i bazują na informacjach
zawartych we wcześniejszych rozdziałach, a więc dla lepszego
rozeznania proponuję przeczytać choćby jeden raz całą publikację od
początku do końca, a później wracać już tylko do najbardziej
interesujących Cię informacji.
W kursie nie znajdziesz praktycznie żadnych ćwiczeń. Moje
nastawienie i prośba jednocześnie do Ciebie jest taka, aby każdą
opisaną technikę przetestować na własnej skórze, czyli najlepiej
wykorzystać ją do zapamiętania czegoś, czego akurat się teraz uczysz.
Tego rodzaju ćwiczenia pozwolą wybrać Ci najlepsze mnemotechniki dla
siebie, które zdecydowanie ułatwią Ci życie, a nie jeszcze bardziej je
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Sygnowski
838108769.046.png 838108769.047.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin