Cztery Szlachetne Prawdy.pdf

(2262 KB) Pobierz
Ajahn Sumedho
CZTER
Y
SZLACHETNE
PRA
WDY
Ajahn Sumedho
CZTERY
SZLACHETNE
PRAWDY
2010
Tytuł oryginału:
The Four Noble Thruths
by Ajahn Sumedho
© Amaravati Buddhist Centre, England
Tłumaczenie:
Angela Eva
Robert Jóźwiak
Magdalena Kamińska
Mikołaj Pepłoński
Piotr Sokołowski
Redakcja, terminologia i słownik:
Vilāsa Bhikkhu (Piotr Jagodziński)
Skład i
łamanie
oraz projekt okładki :
studio dtp
anatta.pl
Ilustracja na okładce:
Zbigniew Molski, batik
Spis treści
Garść liści ........................................................................................................
Przedmowa .....................................................................................................
7
9
Wstęp .............................................................................................................. 11
Pierwsza Szlachetna Prawda ....................................................................... 17
Cierpienie i wgląd ................................................................................... 19
Zaprzeczanie cierpieniu ........................................................................ 21
Moralność i współczucie ........................................................................ 22
Badanie cierpienia .................................................................................. 23
Przyjemność i przykrość ........................................................................ 25
Wgląd w stan rzeczy ............................................................................... 28
Druga Szlachetna Prawda ............................................................................ 33
Trzy rodzaje pragnień ............................................................................ 34
Chwytanie pragnienia jest cierpieniem .............................................. 36
Puszczanie ................................................................................................ 37
Realizacja .................................................................................................. 40
Trzecia Szlachetna Prawda .......................................................................... 43
Prawda o nietrwałości ............................................................................ 45
Śmiertelność
i odcinanie ....................................................................... 47
Pozwolić rzeczom powstawać ............................................................... 48
Urzeczywistnienie .................................................................................. 52
Zgłoś jeśli naruszono regulamin