IV. Wnętrze Ziemi - gr.A.odt

(11 KB) Pobierz

TEST SPRAWDZAJĄCY gr. A

zakres materiału: wnętrze Ziemi

punkty:        /25 pkt

 

 

 

1. Wpisz nazwy warstw wnętrza Ziemi (2 pkt).

 

Stanowi 16% objętości Ziemi i 32% jej masy. Zbudowane jest głównie z metali ciężkich.

......................................

Stanowi 82% objętości Ziemi i 68% jej masy. Temperatura tam osiąga nawet 4000*C.

.......................................

 

2. Dopasuj składy do ich rodzajów (3 pkt).

 

granit, piaskowiec, bazalt, węgiel brunatny, marmur, gnejs, sól kamienna, wapień, ił

 

skały magmowe: ....................................................................................................................................

skały osadowe: ......................................................................................................................................

skały metamorficzne: ............................................................................................................................

 

3. Wyjaśnij terminy (2 pkt).

 

epicentrum - ..........................................................................................................................................

hipocentrum - ........................................................................................................................................

 

4. Zaznacz - prawda czy fałsz (1 pkt).

 

Płyta kontynentalna podsuwa się pod płytę oceaniczną - prawda/fałsz

 

5. Połącz z odpowiednimi pojęciami (2 pkt).

 

a) drobna bryłka zastygłej lawy

b) popiół i bomba wulkaniczna

c) rozerwany stożki wulkanu

 

kaldera - .......................................

lapille - .......................................

 

6. Podaj trzy skutki erupcji wulkanicznych (3 pkt).

 

- .............................................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................................

 

7. Napisz dwa obszary aktywne wulkanicznie (2 pkt).

 

- .............................................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................................

 

 

 

 

8. Dopasuj góry do odpowiedniej orogenezy (3 pkt).

 

Alpy, Góry Jabłonowe, Karpaty, Herz, Wogezy, Grampiany, Ural

 

orogeneza alpejska: ...............................................................................................................................

orogeneza hercyńska: ............................................................................................................................

orogeneza kaledońska: ..........................................................................................................................

 

9. Dopasuj góry do odpowiedniego powstania (3 pkt).

 

Himalaje, Andy, Schwarzwald, Kilimandżaro, Harz, Pireneje, Wezuwiusz

 

góry fałdowe: ........................................................................................................................................

góry zrębowe: ........................................................................................................................................

góry wulkaniczne: .................................................................................................................................

 

10. Opisz w jaki sposób powstają góry zrębowe (2 pkt).

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

11. Ponumeruj formy ukształtowania powierzchni Ziemi od najniższej (1 pkt).

 

nizina - .......................................

wyżyna - .......................................

góra - .......................................

depresja - .......................................

 

12. Określ - prawda czy fałsz (1 pkt).

 

Wulkan Stromboli znajduje się w Europie - prawda/fałsz

 

OCENA:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin