Technik_technologii_zywnosci_321[09]_2009_02_05.pdf

(460 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Ministerstwo Edukacji Narodowej
, .
PROGRAM NAUCZANIA
TECHNIK TECHNOLOGll ZYWNOSCI 321 [09]
Zatwierdzam
Warszawa 2009
831132406.024.png
Autorzy:
mgr inż. Ewa Jedlińska
mgr inż. Lucyna Kubicka
dr inż. Zuzanna Szmyt
mgr inż. Elżbieta Szudrowicz
Recenzenci:
dr hab. inż. Roman Kowalczyk
mgr Witold Pułkownik
Opracowanie redakcyjne:
mgr Anna Wojciechowska
Opracowanie techniczne:
mgr Magdalena Mrozkowiak
1
Spis treści
I.
Plany nauczania
3
II.
Programy nauczania przedmiotów zawodowych
6
1. Towaroznawstwo spożywcze
2. Technologia żywności
3. Mikrobiologia żywności
4. Maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego
5. Analiza żywności
6. Działalność przedsiębiorstwa spożywczego
7. Zajęcia praktyczne
8. Praktyka zawodowa
6
14
35
43
60
77
88
93
2
I. PLANY NAUCZANIA
PLAN NAUCZANIA
Technikum czteroletnie
Zawód: technik technologii żywności 321[09]
Podbudowa programowa: gimnazjum
Dla młodzieży
Dla dorosłych
Liczba
godzin
tygodniowo
w
czteroletnim
okresie
nauczania
Liczba
godzin
tygodniowo
w
czteroletnim
okresie
nauczania
Liczba
godzin
w
czteroletnim
okresie
nauczania
Przedmioty nauczania
Lp.
Semestry I-VIII
Klasy I-IV
Forma
stacjonarna
Forma
zaoczna
1. Towaroznawstwo spożywcze
2
1
25
2. Technologia żywności
9
7
114
3. Mikrobiologia żywności
2
1
25
Maszyny i urządzenia przetwórstwa
spożywczego
4.
7
5
88
5. Analiza żywności
8
6
101
Działalność przedsiębiorstwa
spożywczego
6.
4
3
50
7. Specjalizacja*
8
5
101
8. Zajęcia praktyczne
10
7
126
Razem
50
35
630
Praktyka zawodowa: 7 tygodni
* Program nauczania wybranej specjalizacji w zawodzie opracowany przez nauczyciela
powinien uzyskać pozytywną opinię szkolnego zespołu przedmiotowego właściwego
dla danego zawodu
3
831132406.025.png 831132406.026.png 831132406.027.png 831132406.001.png 831132406.002.png 831132406.003.png 831132406.004.png 831132406.005.png 831132406.006.png 831132406.007.png 831132406.008.png 831132406.009.png 831132406.010.png 831132406.011.png 831132406.012.png 831132406.013.png 831132406.014.png 831132406.015.png 831132406.016.png 831132406.017.png 831132406.018.png 831132406.019.png 831132406.020.png 831132406.021.png 831132406.022.png 831132406.023.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin