Tao-Te-Ching red i tłum Wojciech PP Zieliński (2009) - www.tao-te-ching.8segment.pl.pdf

(6923 KB) Pobierz
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Copyright by Wojciech P. P. Zieliński
1
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
© Copyright Wojciech P. P. Zieliński, Poznań 2009 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozpowszechniana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę, pod warunkiem zamieszczenia również informacji o źródle
jej pochodzenia (www.tao-te-ching.8segment.pl). Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
Wydawcy. Zabrania się również używania publikacji w jakichkolwiek
celach komercyjnych bez pisemnej zgody Wydawcy.
Tytuł:
Tao Te Ching
Redakcja:
Wojciech P. P. Zieliński
Tłumaczenie:
Wojciech P. P. Zieliński
Okładka oraz szata graficzna:
Wojciech P. P. Zieliński
ISBN:
978-83-928829-0-9
Dystrybucja w Internecie:
Wojciech P. P. Zieliński
ul. Błażeja 60c,
61-608 Poznań
www: tao-te-ching.8segment.pl
e-mail: 8segment@gmail.com
Copyright by Wojciech P. P. Zieliński
2
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Spis treści
Wstęp .................................................................................... 7
Rozdział 1 – Istota Drogi .................................................... 11
Rozdział 2 – Prawdziwa siła zaniechania ........................... 13
Rozdział 3 - Pokora ............................................................ 15
Rozdział 4 – Bezkresna tajemnica ...................................... 17
Rozdział 5 – Bezcelowość .................................................. 19
Rozdział 6 – Spełnienie ...................................................... 21
Rozdział 7 – Ochronne światło ........................................... 23
Rozdział 8 – Droga wody ................................................... 25
Rozdział 9 – Umiar ............................................................. 27
Rozdział 10 – Mroczne lustro ............................................. 29
Rozdział 11 – Pożytek z nieistnienia ..................................31
Rozdział 12 – Nadmierne pragnienia .................................33
Rozdział 13 – Środek wszechświata ................................... 35
Rozdział 14 – Doświadczanie tajemnicy ............................ 37
Rozdział 15 – Manifestacja Tao w człowieku .................... 39
Rozdział 16 – Powrót do korzeni ....................................... 41
Rozdział 17 – Sekretne przywództwo ................................ 43
Rozdział 18 – Upadek etyki................................................ 45
Copyright by Wojciech P. P. Zieliński
3
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Rozdział 19 – Powrót do prostory ...................................... 47
Rozdział 20 – Nieprzyzwoita odmienność ......................... 49
Rozdział 21 – Odnajdując Tao ........................................... 51
Rozdział 22 – Jedność ........................................................ 53
Rozdział 23 – Akceptacja nieodwołalnego ........................ 55
Rozdział 24 – Nadmiar ....................................................... 57
Rozdział 25 – Twórcza podstawa Tao ................................ 59
Rozdział 26 – Spokój .......................................................... 61
Rozdział 27 – Doświadczenie............................................. 63
Rozdział 28 – Znajomość całości ....................................... 65
Rozdział 29 – Nie podejmując działania ............................ 67
Rozdział 30 – Ostrzeżenie przed przemocą ........................ 69
Rozdział 31 – Praktyka pokoju ........................................... 71
Rozdział 32 – Gdyby Tao można było dostrzec ................. 73
Rozdział 33 – Cnota ........................................................... 75
Rozdział 34 – Kontrola ....................................................... 77
Rozdział 35 – Życzliwy gospodarz .................................... 79
Rozdział 36 – Pokonywanie przeciwieństw ....................... 81
Rozdział 37 – Doświadczanie przywództwa ...................... 83
Rozdział 38 – Dyskusja o cnocie ........................................ 85
Rozdział 39 – Korzenie ...................................................... 87
Rozdział 40 – Być i nie być ................................................ 89
Rozdział 41 – Jednakowość i różnorodność ....................... 91
Rozdział 42 – Transformacje umysłu .................................93
Copyright by Wojciech P. P. Zieliński
4
www.tao-te-ching.8segment.pl
Tao Te Ching
Rozdział 43 – W jedności z Tao ......................................... 95
Rozdział 44 – Dostateczność .............................................. 97
Rozdział 45 – Zmiany......................................................... 99
Rozdział 46 – Pożądanie i ambicja ................................... 101
Rozdział 47 – Odkrywanie odległego .............................. 103
Rozdział 48 – Porzucanie wiedzy ..................................... 105
Rozdział 49 – Ludzie ........................................................ 107
Rozdział 50 – Wartość długotrwałości ............................. 109
Rozdział 51 – Pokarm Tao ............................................... 111
Rozdział 52 – Powracając do źródła................................. 113
Rozdział 53 – Dowód ....................................................... 115
Rozdział 54 – Kultywowanie wnikliwości ....................... 117
Rozdział 55 – Tajemniczy urok ........................................ 119
Rozdział 56 – Cnotliwa bierność ...................................... 121
Rozdział 57 – Upraszczanie ............................................. 123
Rozdział 58 – Przyjmowanie zmian ................................. 125
Rozdział 59 – Strzegąc Tao .............................................. 127
Rozdział 60 – Władza ....................................................... 129
Rozdział 61 – Uległość ..................................................... 131
Rozdział 62 – Dzieląc się skarbem ................................... 133
Rozdział 63 – Na początku i na końcu ............................. 135
Rozdział 64 – Pielęgnując każdą chwilę .......................... 137
Rozdział 65 – Moc prostoty.............................................. 139
Rozdział 66 – Stawiając siebie na końcu.......................... 141
Copyright by Wojciech P. P. Zieliński
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin